....

Expertis i jämställdhet och likabehandlingsfrågor

I vårt team hittas kunskap om hur jämställdhet och mångfald kan främjas i både stora som små organisationer, både intern och externt.
Ekvalita grundades år 2008. Vårt breda kunnande grundar sig på akademisk forskning och erfarenheter att arbeta praktiskt med dessa frågor. Vi tror på och vi stöder den kraft som insikter kan ge i ett förändrings- och utvecklingsarbetet, därför vill vi erbjuda våra kunder nya perspektiv med stöd av jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

..

Tasa-arvon ja moninaisuuden asiantuntijat

Tiimistämme löytyy osaamista tasa-arvon ja moninaisuuden edistämiseen niin isojen kuin pienten toimijoiden kanssa. Ekvalita on perustettu vuonna 2008. Laaja asiantuntemuksemme perustuu akateemiseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Uskomme oivalluksen voimaan muutos- ja kehittämistyössä, siksi haluamme tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia tasa-arvo- ja moninaisuustyön tueksi.

....

 

....Foto..Valokuva.... Johan Karrento

 
band2.png
 
 

....

Hur kan vi stöda dig att skapa mer jämställdhet och mångfald i din organisation?

Främjandet av jämställdhet och mångfald måste utgå från er organisations verklighet och integreras i de processer som är viktiga för er just nu.

Tillsammans med er, och utgående från era behov, utvecklas vårt samarbete. Känn dig därför välkommen att presentera er vision, era mål eller er utmaning så diskuterar vi fram vad som skulle passar er bäst, just nu. Vi arbetar med näringsliv, offentlig förvaltning och föreningslivet, både med personal och i utvecklande av verksamhetens produkter och tjänster.

 

..

Kuinka voimme tukea teitä kehittämään tasa-arvo- ja moninaisuustyötä organisaatiossanne?

Tasa-arvon ja moninaisuuden edistäminen on hyödyllisintä silloin, kun se lähtee organisaationne omista lähtökohdista ja oikeaan aikaan. Olemme suunnitelleet valmiita koulutuspaketteja, joita on helppo muokata juuri teille sopiviksi. Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi, niin mietimme millainen kokonaisuus tukisi tavoitteitanne parhaiten.

....

 
 
 
Jämlikhetsresan – ett stöd för det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Ett unikt verktyg för kvalitetsanalyser i den egna organisationen.  

....

Jämlikhetsresan

– ett stöd för det strategiska utvecklingsarbetet i organisationen. Ett unikt verktyg för kvalitetsanalyser i den egna organisationen.

..

Tasa-arvomatka

Työkalu, joka tukee organisaation strategista kehittämistä. Ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa tiukka sisältö yhdistyy hauskaan toteutukseen.

....

....

Ekvalita + skolan

Ekvalitas skolteam arbetar med ett normmedvetet perspektiv för att fördjupa kunskap om hur jämställdhet och mångfald kan förstås och blir en del av skolvardagen.  Skolteamet arbetar med allt från småbarnsfostran till högskola och fria utbildningen, med målgrupper från barn, unga och studerande till föräldrar och utbildningspersonal.

..

Ekvalita + koulu

Ekvalitan koulutiimi käyttää työssään normitietoista lähestymistapaa  syventääkseen tietoa siitä, kuinka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus voidaan ymmärtää ja yhdistää osaksi arkipäivää. Koulutiimi työskentelee alakoulusta korkeakouluihin: niin lasten, nuorten, opettajien kuin vanhempien kanssa.

....

....

Urat.fi

– En kunskapsbank under utveckling för att stöda organisationer att bidra till mer jämställda karriärer. (bara på finska)

..

Urat.fi

Sivusto, jonne kokoamme tietoa ja vinkkejä tasa-arvoisemman työelämän kehittämiseen.

....