....Utmärkelser och pris.. Palkintot.. Honors and Prize.....

 

Årets Christina 2015 ..Vuoden Kristina 2015..The christina of the year 2015

....Datum: Maj, 2015
Utdelare av utmärkelsen: Genusvetenskap vid Helsingfors universitet

Mer information om Årets Christina hittas här (bara på finska).

..Päivä: Toukokuu, 2015
Palkinnon antajia: Sukupuolentutkimusaine Helsingin Yliopistolla

..Honor date: May 2015
Honor issuer: Gender Studies at Helsinki University

"Ekvalita is using the latest results from gender research and employs experts in gender research. The work of Ekvalita and Malin Gustavsson takes the perspective of equality and diversity through inventive and eye opening methods forward in society. Their work is to development new ways of working with gender equality and to transform research into practice.

Malin Gustavsson acts as a role model for gender studies students. Gustavsson is an example of how theoretical knowledge can be converted into employment and how someone in the field of gender studies can be self-employed. The entrepreneurship of Gustavsson is an inspiring example for gender studies students."

More info about Kristina of the Year 2015 can be found here..

..Honor date: May 2015
Honor issuer: Gender Studies at Helsinki University

"Ekvalita is using the latest results from gender research and employs experts in gender research. The work of Ekvalita and Malin Gustavsson takes the perspective of equality and diversity through inventive and eye opening methods forward in society. Their work is to development new ways of working with gender equality and to transform research into practice.

Malin Gustavsson acts as a role model for gender studies students. Gustavsson is an example of how theoretical knowledge can be converted into employment and how someone in the field of gender studies can be self-employed. The entrepreneurship of Gustavsson is an inspiring example for gender studies students."

More info about Kristina of the Year 2015 can be found here..

Dagens Humanist...Päivän humanisti..the humanist of the day..the humanist of the day

....Datum: Mars, 2015
Utdelare av utmärkelsen: Humanistiska fakulteten

Helsingfors universitets 375-årsjubileum firades av humanistiska fakulteten genom att 375 humanister lyftes fram under hela 2015.

Malin Gustavsson presenterades på internationella kvinnodagen, 8 mars 2015

..Aika: Maaliskuu, 2015
Palkinnon antaija: Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti vuoden 2015 aikana esiin 375 humanistia
Malin Gustavsson esiteltty kansanvälisen naisten päivän kunniaksi, 8.maaliskuu 2015.

..Honor date: March 2015
Honor issuer: Faculty of Humanist


In honour of the 375th anniversary of the University of Helsinki, over the course of 2015 the Faculty of Arts presented 375 humanities scholars and former students.

Malin Gustavsson was presented on international women day, 8 of March 2015

..Honor date: March 2015
Honor issuer: Faculty of Humanist

Zu Ehren der 375-Jahrfeier der Universität Helsinki porträtierte die Humanistische Fakultät im Laufe des Jahres 2015 insgesamt 375 Humanistinnen und Humanisten.

Malin Gustavsson was presented on international women day, 8 of March 2015....

 

 

Svenska kulturfondens pris 2011.. Svenska kulturfondenIn Palkinto 2011..honor of svenska kulturfonden 2011

....Datum: April, 2011
Utdelare av utmärkelsen: Svenska kulturfonden

..Malin Gustavsson har utsetts till mottagare av ett pris (10 000euro) ur Rose-Maj och Levi Ulfvens stipendiefond.
"Jämställdhetsarbete med barn och unga och arbete med att förebygga sexualiserat våld är hennes specialområden. Hon utbildar och handleder enskilda individer, utarbetar metoder och handledningsmaterial och lyfter fram jämställdhet i ledarskapsutbildningar. Hon ingår i Hem och skolas föreläsarnätverk och undervisar i jämställdhet vid universitetet och organisationer."
..

Päivä: Huhtikuu, 2015
Palkinnon antajia: Svenska kulturfonden

..

Honor date: April 2011
Honor issuer: Svenska kulturfonden

..

Honor date: April 2011
Honor issuer: Svenska kulturfonden

....