....

Exempel från andra stadiet

Andra stadiets utbildningar är en brokig skara runt om i vårt land, med olika styrkor och svagheter. Varje skola, men även klass, är unik. Det betyder att vi ofta skräddarsyr enligt er budget, tidsram och behov. Nedan hittar du en lista med exempel på hur vi arbetat, vilket kanske kan stöda dig att kunna identifiera och formulera er skolas aktuella behov.

..

Esimerkkejä toiselta asteelta

Toisen asteen koulutukset muodostavat värikkään joukon koulutuksia ympäri Suomea, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Jokainen koulu, kuten luokkakin on ainutlaatuinen. Tästä johtuen räätälöimme koulutuksemme budjettiinne, aikatauluihinne ja tarpeisiinne sopivaksi. Alhaalta löydätte listan esimerkkeineen työtavoistamme. Nämä esimerkit voivat tukea sinua koulunne ajankohtaisten tarpeiden tunnistamisessa ja sanoiksi pukemisessa.

..

We are sorry. There are no cases from secondary schools available in English

..
We are sorry. There are no cases from secondary schools available in German

....

 
 

....

Jämställdhetskurs på Gymnaiset

Ekvalita inbjöds att förverkliga en del av en jämställdhetskurs på två olika gymnasium. I det ena önskades en introduktion i hur vi kan förstå jämställdhet och vad det betyder i en gymnaisekontext, medan den andra skolan önskade en föreläsning om jämställdhet och media. Båda kurserna hade för syfte att stöda förverkligande av skolans jämställdhetsplan samt att inspirera och motivera eleverna till att bli aktiva förändringsaktörer.

..

Tasa-arvokurssi lukiossa

Ekvalitaa pyydettiin pitämään osa eräästä tasa-arvokurssista kahdessa eri lukiossa. Toisessa toivottiin johdantoa siihen, millä tavoin voimme ymmärtää tasa-arvon ja mitä se tarkoittaa lukiossa, kun taas toisessa koulussa toivottiin luentoa tasa-arvosta ja mediasta. Molempien kurssien tavoitteena oli tukea koulun tasa-arvosuunnitelman toteuttamista sekä innoittaa ja motivoida oppilaita toimimaan aktiivisesti muutoksen puolesta.

..

We are sorry. There are no cases from secondary schools available in English.

..

We are sorry. There are no cases from secondary schools available in German.

....

 

....

Jämställdhet i mitt läroämne

Under en heldag samlades fyra olika gymnasier kring temat jämställdhet. Ekvalitas uppgift var att introducera jämställdhet samt facilitera workshops där ämneslärarna tillsammans fick jobba kring hur jämställdhet kunde ökas och förverkligas inom det egna läroämnet. De olika grupperna fick diskutera utgående från exempel på hur en kunde organisera normkritiska lektioner i läroämnet. Tillfället avslutades med en redovisning från alla grupper och diskussion om hur arbetet kunde fortsätta mellan och i de olika skolorna.

..

Tasa-arvo omassa oppiaineessani

Neljä eri lukiota kokoontui päivän ajaksi pohtimaan tasa-arvoa. Ekvalitan tehtävänä oli esitellä tasa-arvon käsite sekä järjestää työpajoja, joissa aineopettajat saivat yhdessä pohtia, kuinka tasa-arvoa voitaisiin lisätä ja toteuttaa omassa oppiaineessa. Ryhmät saivat keskustella esimerkkien pohjalta siitä, miten kukin opettaja voisi järjestää normikriittisiä oppitunteja omassa aineessaan. Tilaisuus päättyi kaikkien ryhmien selvityksiin ja keskusteluun työn jatkamisesta koulujen välillä ja eri kouluissa.

..


We are sorry. There are no cases from secondary schools available in English.

..


We are sorry. There are no cases from secondary schools available in German.

....

 

....

Sexuella trakasserier

Ekvalita har arbetat mycket med interaktiva föreläsningar för andra stadiet kring temat sexuella trakasserier och könsmobbning. Temat har kopplats till ungdomarnas vardag såsom ta upp temat genom TV-serien Skam, diskutera och reflektera över sexualiserade skällsord, hur maskulinitets- och femininitetsbyggande samt heteronormen kan kopplas till sexualiserade skällsord, men också sexualiserat våld som våldtäkt och respekt. Studeranden delta genom övningar och diskussion.

..

Seksuaalinen häirintä

Ekvalita on pitänyt paljon vuorovaikutteisia luentoja toisella asteella seksuaalisesta häirinnästä ja häirinnästä sukupuolen perusteella. Aihe on liitetty nuorten arkeen esimerkiksi tuomalla se esiin tv-sarja Skamin kautta, keskustelemalla ja pohdiskelemalla seksualisoituja ja sukupuolta korostavia haukkumasanoja sekä miten miehisyyden ja naisellisuuden rakentaminen ja heteronormi voidaan liittää seksualisoituihin haukkumasanoihin. Aiheina on ollut myös seksuaalinen väkivalta kuten raiskaus ja kunnioitus. Opiskelijat osallistuvat luentoihin harjoitusten ja keskustelujen kautta.

..

We are sorry. There are no cases from secondary schools available in English.

..

We are sorry. There are no cases from secondary schools available in German.

....