Exempel på träffar med vårdnadshavare

Vi rekommenderar ofta våra kontaktpersoner på de skolor som bjuder in oss att även arrangera en träff för vårdnadshavarna för att inkludera dem i förändringsarbetet. Ibland är det en Hem och skola förening som tar direkt kontakt, eftersom de upplever jämställdhet och likabehandling som viktigt att diskuteras ur ett föräldraperspektiv.  Nedan hittar du exempel på hur vi arbetat med vårdnadshavare, vi hjälper er gärna att hitta en inspirerande helhet som passar just er.

..

Esimerkkejä tapaamisista huoltajien kanssa

Pyydämme usein yhteyshenkilöitämme niistä kouluista, jonne meidät on kutsuttu, järjestämään tapaamisen huoltajien kanssa, jotta he voivat osallistua muutostyöhön. Joskus vanhempaintoiminta ottaa meihin suoraan yhteyttä heidän kokiessaan, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä teemoja vanhempien näkökulmasta. Alle olemme keränneet esimerkkejä siitä, miten olemme työskennelleet huoltajien kanssa. Autamme teitä mielellään löytämään innoittavan kokonaisuuden, joka sopii juuri teille.

..

We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.

..
We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers

 

....

 

....

KVÄLL FÖR VÅRDNADSHAVARE

En skola hade beställt diskussioner i alla klasser med eleverna kring sexuella trakasserier och könsmobbning. För att förankra arbetet inte bara i skolan, organiserades en träff för vårdnadshavare. På träffen fick deltagarna höra om hur diskussionerna gått i klasserna, vilka frågor som eleverna ställt eller varit speciellt intresserade av samtidigt som delar av föreläsningskonceptet gicks igenom. Målet var att involvera föräldrarna i en tematik som inte alltid är enkel att förstå även för vuxna, ge dem en möjlighet att fortsätta diskussionerna hemma och stöda sina barn till att kräva respekt och ha verktyg för att främja en mer rättvis skola.

..

tapaaminen huoltajille

Eräs koulu oli tilannut keskustelutilaisuuden kaikkiin luokkiin teemana seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella. Jotta työ jalkautettaisiin myös koulun ulkkopuolelle, järjestettiin myös tapaaminen huoltajille. Tapaamisessa osallistujat saivat kuulla, miten keskustelut olivat edenneet luokalla, mitä kysymyksiä oppilaat olivat esittäneet ja mistä he olivat erityisen kiinnostuneita. Tavoitteena oli sisällyttää vanhemmat tematiikkaan, joka ei ole aina helposti ymmärrettävissä myöskään aikuisille, antaa heille mahdollisuus jatkaa keskustelua kotona ja tukea lapsiaan vaatimaan kunnioitusta, että saada työkaluja edistää oikeudenmukaisempaa koulua.

..
We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.

..
We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.

....

 

....

jämställdhet i min familj

Vad betyder det att agera jämställt med sina barn? Hur man kan stöda barnen att själva agera jämställdhet i förhållande till andra? Hur kan jag stöda mitt barn att uttrycka sitt kön på det sätt som passar hen bäst? Det finns många olika frågor som brukar dyka upp på träffarna med vårdnadshavarna och därför har vi ofta varit noga med att organisera dem så att det är en plats där alla diskussioner kring kön om jämställdhet kan reflekteras.

..

Tasa-arvo perheessäni

Mitä tarkoittaa tasa-arvoinen toimiminen lasten kanssa? Miten lapsia voi tukea itse toimimaan tasa-arvoisesti muita kohtaan? Miten voin tukea lastani ilmaisemaan sukupuoltansa hänelle parhaimmalla sopivalla tavalla? Huoltajien tapaamisissa erilaisia kysymyksiä nousee pintaan ja siksi haluamme järjestää ne siten, että pohdintaa sukupuolesta ja tasa-arvosta voi käydä yhdessä.
..We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.
..We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.
....

 

....

Hur kan vårdnadshavarna stöda skolans arbete med jämställdhet och likabehandling?

Många skolor förstår att arbetet med jämställdhet och likabehandling behöver också stöd från vårdnadshavarna och att eleverna kanske inte alltid lyckas förmedla det arbete som sker i skolan.
Under träffen går vi igenom på vilket sätt vi arbetat med eleverna, vilka reaktioner vi fått och hur vi ser att vårdnadshavarna kan stöda reflektionerna och funderingarna kring jämställdhet och likbehandling hemma. Tillfället fungerar också som ett utbildningstillfälle eftersom viss information kan vara ny och, för vissa föräldrar, rätt främmande.

..

miten huoltajat voivat tukea koulun työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kanssa?

Monet koulut ymmärtävät, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö tarvitsee myös huoltajien tukea ja että oppilaat eivät ehkä aina pysty välittämään koulussa tehtyä työtä. Tapaamisessa käymmä läpi millä tavoin olemme työskennelleet oppilaiden kanssa, minkälaisia reaktiotia olemme saaneet ja miten näemme, että huoltajat voivat tukea lasten saamia ajatuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tapaaminen on myös koulutustapahtuma, sillä osa tiedosta voi olla uutta, ja osalle vanhempia myös vierasta tai hämmentävää.
..We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.
..We are sorry. There are no examples in English on trainings for caregivers.
....