....

Ekvalita + utbildning

Ekvalitas utbildningsteam har kunskap som bygger på över tio år av erfarenhet inom utbildningssektorn och med arbete med jämställdhet och likabehandling.

Vi har en bred erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära inom utbildningssektorn med allt från småbarnsfostran och skola till vuxenpedagogik och universitet. Vi utvecklar kontinuerligt nya koncept och material för praktisk tillämpning.

Vi arbetar gärna med utbildningsenheten som helhet. Det betyder att vi kan facilitera workshops och diskussionbaserade föresläsningar till elever, studerande, pedagoger, personal och vårdnadshavare. Teamet fungerar på svenska, finska och engelska.

..

Ekvalita + koulutus

Ekvalitan koulutustiimi käyttää työssään normitietoista lähestymistapaa syventääkseen tietoa siitä, kuinka tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus voidaan ymmärtää ja yhdistää osaksi arkipäivää. Koulutiimi työskentelee alakoulusta korkeakouluihin: niin lasten, nuorten, opettajien kuin vanhempien kanssa. Tuotamme myös aineistoa koululle.

....