....

Åk 7-9

Vad har jämställdhet och likabehandling med mig att göra?

Ekvalita arrangerar gärna en workshops i eller föreläsning för din klass, jämställdhetsgruppen, elevrådet eller väneleverna.

Då Ekvalita kommer på besök diskuterar vi oftast olika typer av oskrivna normer. Det betyder att vi tillsammans med er reflekterar över kring det där som känns; så som man "borde" vara, "borde" göra - det som gör att vissa inte alltid tycker att de är så kul att gå till skolan och vad vi kan göra för att förändra detta. Vårt mål med vårt besök hos er, är att ge er idéer och tips på hur man kunde man göra annorlunda, hur kunde vi tillsammans skapa en mer rolig och tryggare skola för alla. 

Vi kan stöda planeringen av en temadag eller temavecka, stöda er att arbeta med och utveckla en jämställdhets- och likabehandlingsplan, stöda er att göra undersökningar om jämställdhets- eller jämlikhetsläget i klassen eller skolan, stöda er i hur man kan främja mer jämställdhet både i bland elever, lärare eller i samhället.
Vi kan utbilda väneleverna att motverka sexuella trakasserier och könsmobbning eller hur man tar tag i härskartekniker bland eleverna. Vi håller också inspirationsmorgonsamligar eller större föreläsningar, men vi föredrar att jobba i mindre grupper då det då blir mer diskussion och reflektion.
Här hittar du snart några exempel vad vi gjort i några skolor tillsammans med eleverna.

 

Åk 1-6

VAD HAR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING MED MIG ATT GÖRA?

Då vi besöker åk 1-6 diskuterar vi gärna det som känns viktigt och aktuellt för just er. Oberoende om det handlar om kön (t.ex. att förstå hur det är att varken vara flicka eller pojke), uppfattningar om vem som kan göra vad eller vilka kläder eller intressen man tillåts ha. Vi pratar gärna om olika typer av oskrivna regler, sånt som bara "är så" och varför det är "så".
Här hittar du snart några exempel på vad vi gjort i skolor tillsammans med eleverna.

..

7.-9. luokkalaisille

Mitä tekemistä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on minun kanssani?

Teemme eri vuosikursseille suunnattuja luentoja. Luentojen aikana opettajat ovat läsnä pystyäkseen sekä seuraamaan luentoja että jatkamaan keskusteluja aiheista luennon jälkeen.

Ekvalitan tullessa paikalle keskustelemme useimmit erilaisista kirjoittamattomista säännöistä ja normeista. Tämä tarkoittaa sitä, että pohdimme yhdessä tuntemuksia; sellainen kuin "pitäisi" olla tai miten "pitäisi" tehdä. Näiden kirjoittamattomien normien takia joidenkin mielestä ei aina ole kiva mennä kouluun ja pohdimme, miten näitä toimintatapoja voi muuttaa. Tavoitteemme käynnillämme on antaa teille ideoita ja vinkeejä siitä, miten voi tehdä eri tavalla, miten yhdessä voi luoda hauskemman ja turvallisemman koulun kaikille.

Voimme tukea teemapäivän tai - viikon suunnittelua, tukea teitä työstämään ja kehittää tasa-arvo- ja yhhdenvertaisuussuunnitelmaa, tukea teitä tekemään kyselyjä tasa-arvotilasta luokassa tai koulussa, tukea teitä tasa-arvon edistämisessä sekä oppilaiden ja opettajien keskuudessa sekä yhteiskunnassa.

Voimme kouluttaa tukioppilaita seksuaalisen härininnän ja häirinnan sukupuolen perusteella ehkäisemisessä. Voimme myös kouluttaa heitä vallan temppujen ilmenemisessä ja miten niihin voi puuttua. Järjestämme innoittavia aamunavauksia tai suurempia luentoja, mutta työskentelemme mieluummin pienemmissä ryhmissä, koska silloin saamme aikaan enemmän keskustelua ja pohdintaa.

Täältä löydät pian esimerkkejä siitä, miten olemme työskennelleet muutamassa koulussa näiden asioiden parissa.

 

1-6 luokkalaisille

Mitä tekemistä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on minun kanssani?

Käydessämme alakoulun luokissa keskustelemme mielellään siitä, mikä teille on tärkeää ja ajankohtaista. Riippumatta siitä, onko kyse sukupuolesta (esim. ymmärrys siitä, että ei ole tyttö tai poika, vaan ehkä joku siltä väliltä) tai näkemyksiä siitä, kuka saa tai voi tehdä tiettyjä asioita tai käyttää tiettyjä vaatteita. Puhumme mielellään erilaisista kirjoittamattomista säännöistä, asioista jotka vain "ovat niin" ja miksi "niin" on.

Täältä löydät pian esimerkkejä siitä, miten olemme työskennelleet muutamassa koulussa näiden asioiden parissa.  

....