....

För vårdnadshavare

 

 

Jämställdhet och likabehandling i min familj

Med en nypa humor blandat med allvar, vardagsnära exempel och konkreta tips möter vi vårdnadshavare under en kväll med samtal och diskussion kring jämställdhet och likabehandling. 

Ekvalita har samarbetat med skolpersonal och rektorer för att presentera och introducera skolans arbete för vårdnadshavare eller samtalat direkt med den lokala Hem och skola föreningen om hur man kan starta upp, delaktiggöra och engagera vårdnadshavare i dessa frågor, både hemma och i skolan.

 
 

Bekanta dig med Några exempel från våra föreläsningskoncept

Jämställdhet i min familj, 2 h
En interaktiv föreläsning där frågor om jämställdhet i familjen, våra barn och skolan vävs samman. Rekommenderad för vårdnadshavare i åk 1-6
En interaktiv föreläsning som handlar om våra uppfattningar om kön, vilka konsekvenser dessa har för formande av våra barns syn på sig själva och världen och hur vi kan stöda våra barn till att känna sig mer trygga i sig själva. 

Hora eller bög/homo - sexuella trakasserier och könsmobbning, 2 h
En interaktiv föreläsning om hur föräldrar kan stöda en mer jämställd, trygg och respektfull skola. Rekommenderad till vårdnadshavare för åk 4-6 eller åk 7-9.
För att förstå varför sexuella trakasserier bland unga och barn ser ut som de gör måste vi granska oss själva och det samhälle vi lever i. Föreläsningen är informativ vad gäller lagstiftning kring sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, innehåller interaktivt kunskapsutbyte och redogör för begrepp som genus, jämställdhet och heteronormativitet. Dessutom bekantar vi oss med några metoder och övningar anpassat till hur man kan jobba med unga och/eller vuxna i dessa frågor. 

Jämställdhet och skola - skolans jämställdhetsarbete, 2 h
En interaktiv föreläsning kring skolans arbete med jämställdhet. Rekommenderat för föräldrar i hela grundläggande utbildningen. 
Denna föreläsning arrangeras alltid i samarbete med skolan och knyter ihop skolans satsning på jämställdhetsarbete och hur det är möjligt för vårdnadshavare att ta del av och aktivera sig i arbetet för mer jämställdhet.

Mångfald eller enfald? En föreläsning om normer, 2 h
En interaktiv föreläsning kring synliga och osynliga normer som utesluter och begränsar våra barn och unga. Rekommenderat för föräldrar i hela grundläggande utbildningen. 
I denna föreläsning bekantar vi oss med normer och deras betydelse i vardagen genom olika metoder och övningar. Vi reflekterar över skrivna och oskrivna regler, över stereotypier och föreställningar om kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, kulturell bakgrund, religiös övertygelse eller funktionsnedsättning. Föreläsningen kan anpassas att fokusera mera på en av de olika diskrimineringsgrunderna.

Slå inte! - barn som växer upp i familjer med våld, 2 h
En reflekterande föreläsning om kön, makt och våld. Rekommenderat för föräldrar i hela grundläggande utbildningen.
Denna föreläsning handlar om att krossa fördomar kring våld i familjen, öka kunskapen om våldets normaliseringsprocess och hur omgivningen kan stöda de som utsatts för våld. Under denna föreläsning reflektera vi över vad som händer i familjen, speciellt med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn, vi undersöker hur det är möjligt att våld uppstår i en parrelation, hur gränser kränks och barns perspektiv på våldet. 

..

Huoltajille

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS MINUN PERHEESSÄNI

Huoltajien ja Ekvalitan iltatapaaminen pitää sisällään hyppysellisen huumoria sekoitettuna vakavamielisyyteen, arkisia esimerkkejä ja konkreettisia vinkkejä, kun keskusteluja käydään tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Ekvalita on tehnyt yhteistyötä koulujen henkilökunnan ja rehtoreiden kanssa esitelläkseen koulun työtä huoltajille. Olemme myös jutelleet suoraan paikallisen koti- ja kouluyhdistyksen kanssa siitä, miten voitaisiin aloittaa keskustelu huoltajien kanssa sekä saada heitä osallistumaan ja innostumaan näistä kysymyksistä sekä kotona että koulussa.

 

Suosituimmat luentomallimme

Tasa-arvo perheessäni: vuorovaikutteinen luento, jossa nivoutuvat yhteen kysymykset tasa-arvosta perheessä, lapsissamme ja koulussa. Suositellaan 1.-6.-luokkalaisten huoltajille.

Huora tai homo - seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella: Vuorovaikutteinen luento siitä, miten vanhemmat voivat olla tasa-arvoisemman, turvallisemman ja kunnioittavamman koulun tukena. Suositellaan 4.-6.- ja 7.-9.-luokkalaisten huoltajille.

Tasa-arvo ja koulu - koulun tasa-arvotyö: Vuorovaikutteinen luento koulujen tasa-arvotyöstä ja mahdollisuus huoltajille osallistua ja aktivoitua työssä.

Yhdenvertaisuus kotona ja koulussa: Vuorovaikutteinen luento näkyvistä ja näkymättömistä normeista, jotka estävät ja rajoittavat lapsia ja nuoria. Suositellaan 4.-6.- ja 7.-9.-luokkalaisten huoltajille.

..
We are sorry. There are no examples available in English on training for caregivers
..
We are sorry. There are no examples available in English on training for caregivers.
....