Malin Gustavsson,
.... FM PK .. FM VTK .. MA.B.Soc.Sc .. MA.B.Soc.Sc ....

....

Jag grundade Ekvalita 2008 för att jag ville arbeta heltid med det jag brinner för, förändringsarbete. Jag vill fortfarande idag bidra till ett mer inkluderande och rättvist samhälle med hjälp av nya sociala innovativa grepp och metoder. Jag upplever att vi står i en brytningspunkt i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor, som kräver nya tillvägagångssätt och metoder. Även kraven på arbetsmarknaden och hur främjande av välmående ska främjas har förändrats.


Jag inspireras i mitt arbete av de personer som inte är rädda för att kritiskt granska sin organisation, som att lyssna både på medarbetare och kunder för att skapa mer fair-play. Jag vill stöda de organisationer som väljer eller har valt att lämna det gamla och omfamna det nya, då det kommer till frågor om jämställdhet och jämlikhet. Min styrka är att identifiera utmaningar och ta lösningarna till en verksamhetsnära och hands-on nivå så att de stöder det strategiska arbetet i organisationen. Nätverk och att mötas i olika forum med andra aktörer har en central plats i min egen utveckling. Genom utbyte av tankar och idéer tillsammans med kolleger i Norden och i Europa utvecklar jag nya sätt och metoder att arbeta med dessa frågor. Läs mer om mig på 375 Humanistia.

..

Perustin Ekvalitan vuonna 2008, koska halusin tehdä kokopäiväisesti töitä itselleni tärkeiden asioiden parissa. Minua motivoi halu edistää oikeudenmukaisemman ja kaikille avoimen yhteiskunnan rakentumista uusien sosiaalisten innovaatioiden ja metodien avulla. Mielestäni olemme nyt käännekohdassa, jossa työskentely tasa-arvo- ja moninaisuuskysymysten kanssa vaatii uudenlaisia lähestymistapoja ja keinoja. Samoin edellytykset ja odotukset työelämälle ja työssä viihtymiselle ovat muuttuneet.
Ihmiset, jotka uskaltavat haastaa totuttuja tapoja, kuunnella sekä työyhteisöä että asiakkaita ja luoda uutta inspiroivat minua. Haluan olla tukena sellaisille organisaatioille, jotka ovat jo lähteneet tai suunnittelevat lähtevänsä matkalle kohti uutta. Vahvuuteni on kyky hahmottaa organisaatioiden haasteita ja mahdollisuuksia. Osaan tuoda käytännön tasolle meneviä ratkaisuja strategisen kehittämisen rinnalle. Verkostot ja yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa ovat keskiössä oman kehittymiseni kannalta. Ajatustenvaihto pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa auttaa keksimään uusia ja erilaisia tapoja tehdä työtäni. Lue enemmän minusta 375 Humanistia.

..

I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed.

I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths. My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.

..

I founded Ekvalita in 2008, because I wanted to work full-time for myself with issues that I consider vitally important. I am motivated by the drive to further a more just and open society for everyone through social innovations and methods. I perceive us to be at a turning point, in which working with issues of equality and non-discrimination require the development of new approaches and means. Simultaneously, the expectations and conditions of working life have changed.

I am motivated by people who want to challenge conventional tendencies, listen to both clients and work communities, and create new strategies. I want to collaborate with organizations that are planning on, or have already embarked on, new paths. My strength is the ability to identify organizational challenges and possibilities. I provide practical solutions to complement strategic development. My own development is fostered by networks and the possibility to work together with different actors. Exchanging ideas with Nordic and European colleagues spurs new ideas and develops different ways of approaching and advancing my work. Read more about me at 375 Humanistia.

....

 

Tillbaka..Takaisin..Back..Back