Vem é man? Vårt föreläsarnätverk


Jacob Töringe

Undervisar i modersmål och historia på gymnasiet.

Jag tycker att makt generellt sett är intressant, och mer specifikt hur makt kan ifrågasättas. Utgående från detta är maskulinitetsprojektet angeläget med tanke på de strukturer som finns i vårt samhälle. Normer och makt diskuteras en hel del idag, men jag upplever att mycket av debatten sker i en bubbla, och därför är det viktigt att föra ut den till skolorna.

Mitt personliga bidrag till att bryta maskulinitetsnormer handlar om att vara en vanlig man som är intresserad och engagerad i värdegrundsfrågor. Jag läser mycket, både skönlitteratur och debattartiklar av olika slag, och tar genom detta upp frågor bland annat om maskulinitet i min undervisning.

 

Sebastian Holmgård

Språklärare.

Jag vill jobba med maskulinitet eftersom vår bild av vad en ”riktig man” är begränsar oss och gör livet fattigare för alla, både män och kvinnor.

 

Marcus Jungersten

Fyrabarnspappa och IT-konsult

Jag vill förändra de destruktiva normer som finns kring maskulinitet.