Diskriminering och ett orättvist bemötande

Diskriminering och ett orättvist bemötande ser olika ut beroende av vilken diskrimineringsgrund som ligger i fokus.

Intersektionalitet betyder att olika diskrimineringsgrunder samspelar dvs att det är svårt att benämna bara en diskrimineringsgrund som orsak till diskrimineringen - de kan hänga ihop. Ett exempel många kan relatera till är att tex. att thailänska kvinnor blir diskriminerade och behandlade annorlunda för att de är just thailändska kvinnnor. Inte för att de är kvinnor eller för att de är thailändare dvs varken kvinnnor eller thailändare upplever motsvarande bemötande som thailändska kvinnor.

I nyhetsinslaget nedan lyfter Catrin upp hur diskrimineringen mot henne tar sig uttryck som kortväxt och icke-vit, vilka på samma sätt kan samverka intersektionellt.