samarbete.jpg
Johanna Lundin & Malin Gustavsson. ....Foto..Valokuva..Photo..Photo.... Johan Karrento
 
 

Så förebygger vi sexuella trakasserier och diskriminering tillsammas med er

 

Samarbete mellan Ekvalita och Equalate utgör en nordisk spetskomptens i jämställdhet och likabehandlingsfrågor genom att förena kunskap och erfarenheter från Finland och Sverige. Tillsammans samlar vi mer än 20 år av erfarenhet av att jobba brett med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Med anledning av #metoo och de ökade behovet av att stärka kompetensen inom organisationer kring sexuella trakasserier har vi samlat erfarenheter, fallgropar och framgångar från från vårt tidigare arbete i dessa frågor.  Vårt övriga samarbete hittar du även här och exempel på uppdrag hittar du på våra hemsidor, Equalate eller Ekvalita.

Sexuella trakasserier

Vi uppdaterat våra utbildningspaket om sexuella trakasserier genom att skapa mera djup och bredd i de utbildningar vi brukar ge.

Här hittar du förslag på paket som vi redan säljer och vi skräddarsyr självklart gärna efter er organisations behov.
I januari producerade Ekvalita ett material riktat till företag kring sexuella trakasserier tillsammans med FIBS, föreningen för företagsansvar i Finland. Ta en titt på eller ladda ner materialet här.

roman-bozhko-251947-unsplash.jpg

Introduktion i sexuella trakasserier..Johdanto Seksuaalinen häirintä ja häirntä sukupuolten perustella..introduction to sexual harassment..introduction to sexual harassment

Utbildningen ger kunskap om terminologin, lagstiftning samt hur en organisation kan känna igen sexuella trakasserier. Utbildningen kopplar även samman värdegrundsarbetet och hur vi kan föra en diskussion som sexuella trakasserier, eller gränser överlag i förebyggande syfte med målet att stötta en reflekterande och öppen arbetsmiljö. Även grunderna för varför sexuella trakasserier uppstår presenteras samt vad en organsation kan göra för att förhindra att sexuella trakasserier får fotfäste i organisationen.

Målet är att deltagarna vet hur ett jämställdhetsfrämjande arbete ser ut som förhindrar sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Att ingripa i eller skapa åtgärder för sexuella trakasserier..Seksuaalinen häirinnän puuttuminen tai toimenpiteet..intervention in or creattion of measurses against sexual harassment..ntervention in or creattion of measurses against sexual harassment

Utbildningen lägger fokus på de arbetsgivarens skyldigheter och medarbetarens rättigheter både vad gäller  rutiner och åtgärder. Vi går igenom allt från hur medarbetaren själv uppmanas att agera, till vem och hur en anmälning ska göras samt hur chefen och andra ansvariga förväntas agera om en anmälan kommer in.

Målet är att deltagarna ska ha en bild av vad som är tydliga rutiner och riktlinjer för olika typer av kränkningar, där sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön står i fokus för utbildningen.

förebyggande av sexuella trakasserier..seksuaalinen häirinnän Ennaltaehkäisevä työ.. preventing sexual harassment in organisations..preventing sexual harassment in organisations

Utbildningen behandlar riskkartläggning, stödjer åtgärdsförmulerande och genomförande med hjälp av checklistor och enkla men effektiva verktyg för förändring. Vi tittar närmare på vilket sätt rollen som arbetsgivare, medarbetare och kund påverkar det förebyggande arbetet, hur rutiner och riktlinjer utvecklas och integreras i orgasationens vardag.

Målet är att deltagarnas ska få verktyg att granska organisationens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och hitta eventuella risker, fallgropar eller luckor.

– Före #metoo blev vi ofta uppmanade att inte lyfta frågan eller baka in den noggrannt för att inte sätt igång eventuella spekulationer kring vem det kunde gälla säger Malin Gustavsson på Ekvalita. Det är tydligt att #metoo har gett organisationerna en bättre ingång ta upp dessa frågor, det som tidigare uppfattades som ett bevis på att det fanns problem på arbetsplatsen ses idag mer som ett ansvarstagande från ledningen.
– Värdegrundsfrågorna är viktigare än någonsin och behovet av att förverkliga dem i vardagen har aktualiserats på ett helt nytt sätt. Vi upplever själva att det äntligen blivit roligt att jobba med sexuella trakasserier, att det är slut på tystandet och hyschandet. men vi ser att organisationera behöver stöd i denna förändringsprocess på olika nivåer fyller Johanna Lundin från Equalate i.

Diskriminering och inkludering

Equalate och Ekvalita stöder din organisation att hitta en normmedvetenhet i förändringsprocessen för mer en inkluderande arbetsplats, ger verktyg för att skapa mer normkritiska och norm kreativa produkter och tjänster samt erbjuder kunskap på generell eller specifik nivå kring en av diskrimineringsgrunderna. Vi skräddarsyr självklart till din organisations behov just nu.

 

Introduktion i Diskriminering och inkludering

rhondak-native-florida-folk-artist-83553-unsplash.jpg

Från normmedvetenhet till normkreativitet

desiree-fawn-68030-unsplash.jpg

Jämlikt bemötande