....

Vi tror på den kraft och kreativitet som skapas av att utbyta ideér och dela erfarenheter med andra.

Ekvalita arbetar inte ensamt, utan tillsammans med andra. Vi befinner oss i ständigt i dialog med människor som arbetar i samma riktning, men med olika utgångspunkter, perspektiv och verktyg.

Vi är låter oss inspireras av svenska kolleger genom vårt medlemskapet i branchorganisationen Mångfaldsföretagarna genom att exemplevis arrangera gemensamma seminarium och genomföra större projekt tillsammans och med bas i Sverige. Vi utvecklar och delar vår kunskap om jämställdhet och likabehandling genom vårt medlemskap i FIBS, föreningen för företagsansvar samt som medlem i deras mångfaldsnätverk. Vi bygger nätverk och diskuterar företagande i Handelskammaren i Helsingfors.

Vi vill dessutom speciellt lyfta några företag som vi på olika sätt samarbetar med, både vad gäller produktutveckling, idéutbyte, sparrning och inspiration och som vi kallar vår gemenskap.

..

Luovuus ja uudet ideat syntyvät ajatusten ja ideoiden vaihtamisessa. Yhteistyö on voimaa. 

Ekvalita ei toimi yksin, vaan yhdessä erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Käymme dialogia saman aihepiirin parissa toimivien kollegojen ja ystävien kanssa, vaihdamme kokemuksia ja haemme uusia näkökulmia. Haluamme esitellä muutamia erityisen tärkeitä yhteisömme jäseniä, joiden kanssa kehitämme ideoitamme, käymme sparrausta ja joilta saamme jatkuvasti inspiraatiota työhömme.

..

We believe in the power of collaboration. New ideas are born out of creative exchange. 

Ekvalita does not operate alone. We are in constant dialogue with our community of friends and colleagues in order to  gain new knowledge and develop our insight. Here we would like to introduce some of our cherished collaborators whose thoughts and expertise fuel our inspiration.

.. 

We believe in the power of collaboration. New ideas are born out of creative exchange. 

Ekvalita does not operate alone. We are in constant dialogue with our community of friends and colleagues in order to  gain new knowledge and develop our insight. Here we would like to introduce some of our cherished collaborators whose thoughts and expertise fuel our inspiration.

....

band2.png

Vår gemenskap..yhteisömme..OUR COLLABORATORS..Our collaborators

band2.png