Ett urval av Våra kunder..Asiakkaitamme..Some of OUR Clients..some of our clients

....

Ekvalita grundades 2008 och sedan dess har vi haft möjlighet att arbeta med kunder från vitt skilda sektorer. Vi har handlett allt från grupper på 4 personer till föreläsningar med 500 deltagare. Vi har arbetat på svenska, finska, engelska och tyska samt simultantolkats till desto fler språk. Vårt arbete har utförts runt om i Europa från Island i norr till Italien i söder. Vi har haft möjligheten att fungera både som huvudproducenter för större materialhelheter till att fungera som experter i artiklar, material och bloggar. Vi har bjudits in som talare till olika konferenser, som moderator eller workshopfaciliterare, eller varit de som stått för organiserandet av hela evenemanget. Det är näst intill omöjligt för oss att sammanfatta eller ringa in vår verksamhet. Vi är helt enkelt experten som tas in där vi kan vara ett mervärde för just din grupp eller organisation. Nedan hittar du några av de kunder vi arbetat med de senaste två åren. vissa av våra kunder tillåter inte att deras logo används och många andra har vi inte hunnit lägga in än.

..

Ekvalita on perustettu vuonna 2008 ja siitä lähtien meillä on ollut mahdollisuus työskennellä eri sektoreiden asiakkaiden kanssa. Asiakkainamme on ollut aina neljän hengen ryhmistä 500 hengen luentoihin eri puolilla Eurooppaa, Islanti pohjoisimpana, Italia eteläisimpänä. Teemme työtä suomeksi, ruotsiksi, saksaksi sekä englanniksi sekä samanaikaistulkkauksena muillakin kielillä. Meillä on ollut mahdollisuus toimia sekä päätuottajina suuremmille aineistokokonaisuuksille, että toimia asiantuntijoina artikkeleissa, aineistoissa ja blogeissa. Meidät on kutsuttu puhujiksi konferensseihin, moderaattoreiksi tai työpajanvetäjiksi sekä pääorganisaattoreiksi tapahtumiin. Meidän on lähestulkoon mahdotonta esittää lyhyesti toimintaamme. Olemme yksinkertaisesti asiantuntija, jonka voi kutsua paikalle silloin kun meidän panoksellamme on lisäarvoa juuri teidän ryhmälle tai organisaatiolle. Alla näet osan asiakkaistamme viimeisten kahden vuoden ajalta. Osa asiakkaistamme ei halua logoansa käytettävän ja osaa emme ole ehtineet lisätä listaan.

..

Ekvalita was founded in 2008. Since then, we have had the opportunity to work with clients from various sectors. Our client groups have ranged from groups of four participants to 500 person lectures all over Europe – from as far North as Iceland to as far South as Italy. We work in Finnish, Swedish, German, English, and through simultaneously translation, we can also work in other languages. We have had the opportunity to act as the main producer for large projects, as well as lend our insight and expertise to countless articles, blogs, and instruction manuals. We have been invited as guest speakers in conferences, as moderators and facilitators in workshops and panels, as well as lead organizers for events. It is nearly impossible for us to provide a concise overview of the range of our operations. Therefore, we simply define ourselves as experts to be called upon, when our expertise contributes and enhances your organizations specific needs. Below you will find testimonies from some of our clients from the past years. Some clients prefer not to display their logo. We are also still in the process of updating our client reference list. 

..

Ekvalita was founded in 2008. Since then, we have had the opportunity to work with clients from various sectors. Our client groups have ranged from groups of four participants to 500 person lectures all over Europe – from as far North as Iceland to as far South as Italy. We work in Finnish, Swedish, German, English, and through simultaneously translation, we can also work in other languages. We have had the opportunity to act as the main producer for large projects, as well as lend our insight and expertise to countless articles, blogs, and instruction manuals. We have been invited as guest speakers in conferences, as moderators and facilitators in workshops and panels, as well as lead organizers for events. It is nearly impossible for us to provide a concise overview of the range of our operations. Therefore, we simply define ourselves as experts to be called upon, when our expertise contributes and enhances your organizations specific needs. Below you will find testimonies from some of our clients from the past years. Some clients prefer not to display their logo. We are also still in the process of updating our client reference list. 

....

band2.png