....

Material

Hur kan jag få mer kunskap om jämställdhet och mångfaldsfrågor?

Ekvalita har producerat eller varit delaktiga i följande material som hittas gratis på webben:

..

Aineisto

Mistä löydän lisää tietoa tasa-arvo- ja moninaisuuskysymyksistä?

Ekvalita on tuottanut tai on ollut mukana tuottamassa erilaisia koulumateriaaleja, jotka löytyvät ilmaiseksi ladattaviksi verkosta:

.. 

Material for educational units

We are sorry. All our materials are produced in Swedish or Finnish. There is only one material that have an description in English.'

..

Material for educational units

We are sorry. All our materials are produced in Swedish or Finnish. There is only one material that have an description in English.

....

 

....

Malin Gustavsson har skrivit slutrapporten Kärlek börjar inte med bråk -Ett könsperspektiv på det mobbningsförebyggande arbetet i skolan (2017) Rapport samlar, beskriver och sammanfattar det teoretiska och praktiska utvecklingsarbetet med verksamheten Jämställdhet i skolan och jämställdhetsintegreringen av verksamheten i Folkhälsans förbund under åren 2008 – 2012. Under projekttiden utarbetade hon även arbetsmaterialet Sexuella trakasserier och könsmobbning (2012) för Folkhälsan, som ska används till filmerna Våga berätta och Du kan hjälpa som producerats av Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund. ..Sexuella trakasserier och könsmobbning (perustuu MLL:n ja Folkhälsanin videoon Uskalla kertoa ja Sinä voit auttaa ) ja Kärlek börjar inte med bråk -Ett könsperspektiv på det mobbningsförebyggande arbetet i skolan-raportti kokoaa melkein viiden vuoden homottelun ja huorittelun vastaisen työn (tuotettu Folkhälsanille ruotsiksi). ..Kärlek börjar inte med bråk -Ett könsperspektiv på det mobbningsförebyggande arbetet i skolan (2017), Sexuella trakasserier och könsmobbning (2012) ..Kärlek börjar inte med bråk -Ett könsperspektiv på det mobbningsförebyggande arbetet i skolan (2017), Sexuella trakasserier och könsmobbning (2012)

....

 

....

Handboken Jämställdhetsarbete i praktiken (2012) är ett samarbete mellan Folkhälsan och Utbildningsstyrelsen, där Malin Gustavsson fungerade som skribent i Folkhälsans namn. ..Käsikirja Jämställdhetsarbete i praktiken on tehty yhteistyössä Folkhälsanin ja Opetushallituksen kanssa (ruotsiksi). ..Jämställdhetsarbete i praktiken (2012) ..Jämställdhetsarbete i praktiken (2012)

....

 
 
Jämställdhet i lärande.JPG

....

Studiepaketet Jämställdhet i lärande (2013, uppdaterad 2018) stöder ett jämställdhetsperspektiv inom småbarnsfostran och i skolan. Ekvalita och Gaudiell har producerat studiepaktet för Delegationen för jämställdhetsärenden och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. ..Opiskelupaketti Tasa-arvo kasvatuksessa on Ekvalitan ja Gaudiellin tuottaman koulujen tasa-arvotyön materiaali. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö ovat tilanneet koulutuspaketin. ..Jämställdhet i lärande (2013, uppdaterad 2018) ..Jämställdhet i lärande (2013, uppdaterad 2018)

....

 
 

....

Arbetsmaterial för småbarnspedagoger “Ett mer jämställt dagis” innehåller konkreta tips om hur en kan arbeta med jämställdhet i daghem. Materialet är skapat av Malin Gustavsson och Folkhälsan. ..Työaineisto“Ett mer jämställt dagis” (vain ruotsiksi) sisältää konkreettisia vinkkejä lastentarhojen tasa-arvotyöhön. Malin Gustavsson ja Folkhälsan. ..“Ett mer jämställt dagis” ..“Ett mer jämställt dagis”

....

 

....

Inspirationsmaterial om hur man kan tala med barn om sexuella trakasserier “Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier”. Materialet var en beställning av Hem och skola. ..Inspiraatioaineisto “Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier” (vain ruotsiksi). Tilattu Hem och skola:nilta (ruotsinkielinen Vamhempain liitto). ..“Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier” ..“Tala med ditt barn - om sexuella trakasserier”

....

 

SAMARBETEN..YHTEISTYÖT..Collaborations..Collaborations

....

  • Jämställdhetsordlistan (2016) för Minna - Centret för jämställdhetsinformation. Ekvalita fungerade som expertstöd, speciellt vardagsnära formuleringar och uttryck vid förverkligande av den nya jämställdhetsordlistan. ..Tasa-arvo sanasto tasa-arvotiedon keskus Minnalle. Ekvalita toimii alihakijana asiantuntija erikoisesti arkikielen ilmaisut ja toteutaminen. .. .. ....
    ....

  • Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga (2016) är en handbok för att stöda jämställdhet i skolan. Handboken har producerats av Utbildningsstyrelsen, Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet. Ekvalita har ansvarat för terminologin i den svenskspråkiga versionen. ..Tasa-arvotyö on taitolaji-käsikirja on tuotettu koulun tasa-arvotyön tueksi. Käsikirja on Opetushallituksen, Tasa-arvovaltuutetun sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön tuottama. Ekvalita on ollut vastuussa ruotsinkielisen version terminologiasta. Ruotsinkielinen versio löytyy täältä. .. .. ....