Dataskyddspolicy

1. Så här behandlar vi dina personuppgifter

Information som ges i detta dokument avser insamlandet av personuppgifter i samband med användandet av denna hemsida. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, e-postadresser och användarbeteende.

När du kontaktar oss genom e-post eller genom vårt kontaktformulär sparar vi de personuppgifter som du ger oss (e-postadress, namn och telefonnummer om du angivit detta). Personuppgifterna sparas för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan. När vi inte längre behöver personuppgifter kommer vi att ta bort eller begränsa hanteringen av personuppgifterna för det fall att vi måste behålla uppgifterna på grund av krav uppställda i lag.

Vi vill skydda din integritet på bästa möjliga sätt och tar dataskyddet på stort allvar. Vi använder dina personuppgifter endast för i förväg angivna ändamål och behandlar dem utan att riskera din integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den omfattning som det är nödvändigt.

 

2. Dataskyddsbeskrivning för Ekvalitas kunduppgifter

a. Personuppgiftsansvarig
Ekvalita Ab (nedan kallad Ekvalita)
FO-nummer: 2192609-9
Hauhovägen 6 A 1 A
00560 Helsingfors
tfn +358 45 128 9878

b. Dataskyddsombud och kontaktuppgifter
Verkställande direktör för Ekvalita
Malin Gustavsson
I frågor som gäller registret kan du kontakta oss per e-post: info@ekvalita.fi

 

3. För vilket ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att nå dig på det sätt som du ger oss tillstånd till, vanligtvis genom vårt nyhetsbrev, jämställdhetshälsning eller marknadsföring. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla de skyldigheter som vi har enligt lag eller myndighetsbestämmelser, utan att glömma säkerheten och vårt ansvar. Då grundar behandlingen sig på en rättslig skyldighet.
Vi använder cookies på vår webbplats för att genomföra tjänster och underlätta användningen av tjänsten. Läs mer om cookies längre ner på denna sida.

 

4. Informationskällor

Vi samlar in dina uppgifter i första hand av dig själv då du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller jämställdhetshälsning, eller då du på något annat sätt kontaktar oss elektroniskt.

 

5. Uppgifter som samlas in

Om du bara använder vår hemsida utan att registrera dig till vårt nyhetsbrev och/eller jämställdhetshälsning eller skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till våra servrar. För att du ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar vi in nedan angivna uppgifter om dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa vår hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet (laglig grund för behandling av personuppgifter är artikel 6 (1) punkten f GDPR):

 • IP adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
 • Webbläsare
 • Operativsystem och gränssnitt
 • Språk och version av webbläsarprogram

När det gäller personer som registrerat sig för epost-utskick samlar vi in namn och e-postadress (genom ett formulär där personerna själva kan ge sitt samtycke).

När det gäller kunder kan vi även samla in kontaktpersonens och de övriga företagsanvändarnas namn och kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer.

 

6. Personuppgiftsbiträden

Om vi använder externa tjänsteleverantörer för att se till att hemsidan fungerar som den ska kommer vi att meddela dig om detta.

Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför Ekvalita eller de organisationer som deltar i produktionen av Ekvalitas tjänster utan rättslig grund, med följande undantag:

 • Genom att ge oss dina uppgifter ger du Ekvalita ditt uttryckliga tillstånd att överföra dina uppgifter till våra tjänsteleverantör MailChimp, för att datainsamlingens syfte skall kunna fullföljas. I MailChimp lagrar vi endast ditt namn och din e-postadress.

 

7. Överföring och utlämnande utanför EU eller EES-området

Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller de länder som Europeiska kommissionen konstaterat erbjuda garantier som säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå, om en inte genom avtal eller på andra sätt som avses i lagen. De av våra tjänsteleverantörer som lagrar sin information utanför EU har säkerställt att deras dataskydd ligger på en tillräcklig nivå:

 • Vi använder tjänsten MailChimp för att skicka ut vårt e-postmaterial (nyhetsbrev och jämställdhetshälsning). MailChimps register förvaras utanför EU. MailChimps dataskyddspolicy överensstämmer med GDPR. Läs mer om MailChimps dataskyddspolicy. 
 • Vi använder Google Analytics som är en statistik- och analystjänst från Google. Google analytics analyserar hur du använder vår webbplats, bland annat vilka sidor du besöker, vilken sida du kom ifrån, vilken webbläsare och operativsystem du använder, din skärmupplösning och varifrån (geografiskt) du besöker vår webbplats. Uppgifterna kommer att förs över till Google (servrar placerade i USA) där de analyseras. Google är certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket innebär att databearbetningen sker på ett säkert sätt. Läs mer om Googles dataskyddspolicy.
 • Vi använder designprogrammet Squarespace för att bygga upp våra hemsidor. Läs om Squarespaces dataskyddspolicy.

 

8. Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det med tanke på användningssyftet är nödvändigt och iakttar gällande lagstiftning. Efter detta raderas eller anonymiseras uppgifterna.
Personuppgifter (namn och e-post) som samlats in i samband med att en person anmält dig till nyhetsbrevet och jämställdhetshälsningen eller varit i kontakt med Ekvalita finns lagrade tills personen avregistrerar prenumerationen via en länk som finns i varje nyhetsbrev eller jämställdhetshälsning.

Vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter vid behandling av personuppgifter, med beaktande av bland annat bokföringslagstiftningen. När avtalsförhållandet upphör bestäms lagringstiden för uppgifterna enligt användningsändamål och gällande lagstiftning.

 

9. Våra kunders rättigheter

Du har rätt till de uppgifter om dig som Ekvalita samlar in. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på info@ekvalita.fi. Vi uppfyller dessa rättigheter med beaktande av tillämpliga lagar och därtill relaterade begränsningar. Du har följande rättigheter i fråga om dataskydd:

 • Rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter
 • Rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet
 • Rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter

Vi strävar efter att i första hand lösa eventuella tvister tillsammans med dig. Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt lag, kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
Du kan återkalla ditt samtycke till vår behandling av personuppgifter när som helst. Du kan informera oss om din återkallelse genom att kontakta oss genom att skicka ett meddelande enligt de kontaktuppgifter som angivits.


10. Principer för skydd av uppgifter

Vi säkerställer säkerheten för behandlingen av våra kunders personuppgifter samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder, i enlighet med Ekvalitas principer för informationssäkerhet.

Personuppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst samt mot olaglig och oavsiktlig behandling. Personuppgifterna behandlas endast av de personer som Ekvalita särskilt berättigat till detta. Vi utbildar och instruerar de anställda som behandlar kunduppgifter i dataskyddsfrågor.

 

band2.png

Cookies

Information om användningen av cookies på Ekvalitas webbplats

Ekvalita använder cookies på sin webbplats för att förbättra användarupplevelsen och samla in information om användningen. Med hjälp av cookies kan en skapa säkra och användarvänliga tjänster, anpassa webbplatsens innehåll och underlätta användningen av tjänsten.

En cookie är en liten textfil som en webbserver skickar till användarens webbläsare och som sparas på användarens enhet. Med hjälp av cookies kan en ta reda på vilka datainnehåll som intresserar användarna och på vilket sätt tjänsten används. 

 

Cookies som förbättrar användarupplevelsen

Vissa cookies är nödvändiga för att säkerställa webbtjänstens funktion, säkerhet och användarvänlighet. Dessa cookies hjälper till att göra hemsidan användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. 

 

Cookies som samlar in information om användningen

Vi använder cookies på vår webbplats för att samla besökarstatistik. Statistikcookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in och rapportera information anonymt. Med hjälp av dessa cookies samlar vi in information om hur mycket och på vilket sätt tjänsten används och vad som speciellt behöver utvecklas. Samtidigt får vi information om tjänstens kapacitet. Inom ramen för dessa tjänster arbetar vi endast med pseudonymiserad data.

Ekvalita använder tjänsteleverantören Google Analytics för att analysera användningen av tjänsten och för att förbättra användarupplevelsen. Den data som Google samlar in är anonym. Läs mer om hur Google använder dina uppgifter.

 

Cookies för marknadsföring

Marknadsföringscookies används för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagera sig för den enskilda användaren och därmed mer värdefull för utgivare och tredje parts annonsörer.

 

Ditt samtycke

Genom att ställa in din webbläsare för att acceptera cookies och notera vår cookienotifikation, ger du ditt samtycke till våra och våra tjänsteleverantörers användning av cookies på denna webbplats.

Om du vill återkalla ditt samtycke måste du ta bort cookies som är lagrade på din enhet i dina webbläsarinställningar. Om du vill förhindra att cookies lagras på din enhet, behöver du ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera cookies. Observera dock att om du väljer att inaktivera cookies kanske inte webbplatsen fungerar som den ska.