Pressrum

15.10.2018  Våga vara känsliga – Yle Vega diskuterade ett år av #metoo i Finland

15.10.2018

Våga vara känsliga – Yle Vega diskuterade ett år av #metoo i Finland

2.3.2019  Normkritik på skolschemat – inte längre duktiga flickor och bråkiga pojkar (HBL)

2.3.2019

Normkritik på skolschemat – inte längre duktiga flickor och bråkiga pojkar (HBL)