Logo.png
 
Vememan_man_kvinna-page-001.jpg
 

I samband med MeToo kampanjen blev det klart på ett bredare samhällsplan att det finns ett destruktivt mönster i det vi normalt förstår som manlighet. Män är överrepresenterade i brottsstatistiken, våldsstatistiken och i självmordsstatistiken och pojkar underpresterar i skolorna. Hösten 2018 startade vi ett maskulinitetsprojekt Vem é man? Maskulinitet i skolor. Projektets syfte är att motverka en destruktiv manlighet och stöda konstruktiva sätt att vara man och pojke på. Projektet fortsätter tills slutet av 2019.

Barn och unga tillbringar en signifikant del av sin vardag i skolor och därför är skolorna en naturlig miljö för detta arbete. Den nya läroplanen förutsätter ett starkt och målmedvetet arbete med jämlikhet och vårt projekt stöder detta arbete. Vi har fyra fokus för att förverkliga vårt mål:

1. Skolbesök i klasserna

Vi utvecklar koncept för att uträtta skolbesök där vi leder workshoppar om teman som relaterar till maskulinitet och pojkkultur. Teman vi jobbar på just nu är till exempel sexualitet och manlighet, media och manlighet, kropp, närhet samt våld.

2. Samarbete med engagerade pedagoger

Vi vill samarbeta med pedagoger i skolor inom den grundläggande utbildningen och gymnasier. Tillsammans utvecklar vi metoder och material som stöder det fortgående jämlikhetsarbetet i undervisningen och skolkulturen. Efter årsskiftet kan vi från projektets sida erbjuda personalfortbildningar på skolor för att fördjupa personalens kunskaper i arbete med maskulinitet och pojkkultur i skolan.

3. Samarbete med pedagogiska fakulteten

Vi samarbetar med nyckelpersoner på Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi för att stärka blivande pedagogers redskap i jämställdhetsarbetet i sitt yrke.

4. Manliga nätverk

Vi stöder också lågtröskelverksamhet för män och killar som vill engagera sig i att motverka en destruktiv maskulinitetskultur.

Workshopparna hålls för blandade grupper och i dem ingår element av föreläsning, interaktiva övningar, diskussion och ett feedbackformulär som eleverna fyller i. Workshoppen är sammanlagt 45 eller 75 minuter lång. Vi piloterar dessa workshoppar i skolorna till slutet av år 2019.

Projektet är finansierat av stiftelsen för Brita-Maria Rehnlunds minne och därför kan vi erbjuda dessa skolbesök gratis. Ni har möjligheten att vara våra pilotskolor!

Om du blev intresserad kontakta då:

Nana Blomqvist, projektledare, nana.blomqvist@ekvalita.fi eller +358 40 684 4878

Nina Blomberg, föreläsningsutvecklare nina.blomberg@ekvalita.fi eller +358 40 779 2078