Ekvalitas Värderingar

Ekvalita har tre utgångspunkter i sitt värdegrundsarbete: livskvalitet, ansvar och möjligheter som vi både använder internt och då vi träffar våra kunder.

Livskvalitet
 

Ansvar
Vi har ett ansvar att bidra till
 

Möjligheter
Vi ser möjligheter istället för utmaningar.  Vi strävar till att genom konkreta verktyg